Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Viewing: Wrzesień 1st, 2020

DSC01707

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie z budżetu miasta.

By on 1 września 2020

Rok szkolny 2020/2021 w MOPP rozpoczyna się 7 września 2020 r. Plan kół zainteresowań dla uczniów szkół knurowskich, prowadzonych przez nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z procedurami, został zamieszczony w zakładce: koła zainteresowań. KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i