Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie z budżetu miasta.

By on 1 września 2020

MOPP w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

Rok szkolny 2020/2021 w MOPP

ZAJĘCIA STAŁE I OKRESOWE W MOPP

Na głównej stronie znajdują się najważniejsze oraz bieżące informacje dotyczące działalności Ogniska. Informacje na temat działalności kół zainteresowań, konkursów, kolonii, wycieczek zimowych i letnich oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych w czasie roku szkolnego znajdują się w poszczególnych zakładkach.

WAKACJE 2021

Zebranie rodziców (nieobowiązkowe) przed koloniami w piątek 25 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w MOPP. Proszę przynieść Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka podpisane przez rodziców/opiekunów.

 

Zapisy na kolonie, zgodnie z wymogami sanitarnymi,  planowane są na dzień 5 maja 2021 r. od godz. 8.00 przy wejściu do MCE i MOPP, Knurów, al. Lipowa 12 (parter, budynek MSP nr 9, wejście od strony Kościoła M.B.Cz.). Ewentualne oczekiwanie przed wejściem, na powietrzu. Telefonicznie zapisy od 9.00.

UWAGA KOREKTA DATY WYJAZDU: DO ROWÓW JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!

KOLONIE NAD MORZEM ROWY w dniach: od 26 czerwca – sobota (wyjazd rano ok. 7.00) do 9 lipca – piątek (po śniadaniu ok. 8.00) – dla uczniów obecnych klas III do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt kolonii  1 500 zł. Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, prowiant na drogę powrotną, wycieczka, rejs statkiem i inne atrakcje w zależności od narzuconych obostrzeń.

Dane do przelewu:

Tytułem: opłata za pobyt dziecka na kolonii (imię i nazwisko) Rowy –  MOPP Knurów 2021; kwota 1500,00 zł; termin wpłaty: od 17 maja do 31 maja 2021 r.
Dane:

BURY-TURYSTYKA S.C. Jan Bury Łukasz Bury

BANK PEKAO SA o/Sucha Beskidzka

Nr konta: 10 1240 4878 1111 0010 3526 3648

Sposób uregulowania płatności i deklaracja wpłaty wraz z nr bonu wyłącznie kwota na dziecko kolonijne (musi być aktywowany)

……………..zł w formie przelewu – do dnia 31 maja
……………..zł w formie bonu turystycznego (bon zrealizuje właścieciel  w porozumieniu z rodzicem podczas pobytu dziecka na kolonii). Koniecznie wpisać wieloliterowe i cyfrowe oznaczenie bonu, co oznacza, że bon jest aktywowany.

Proszę wybrać właściwy punkt deklaracji i dostarczyć informację wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty, można przesłać na adres e-mail: mopp@knurow.edu.pl lub umówić się telefonicznie.

KOLONIE W GÓRACH ZAWOJA w dniach: od 1 sierpnia – niedziela (wyjazd ok. 9.00, obiad) do 7 sierpnia – sobota (wyjazd po obiedzie) – dla uczniów obecnych klas II do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt 600,00 zł, w tym atrakcje. Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, atrakcje sportowe i kulturalno-rozrywkowe na terenie Ośrodka, wycieczki piesze i autokarowa, basen kryty lub odkryty.

Zapłata za kolonie do Zawoi od 15 do 30 czerwca 2021 r. na konto:

BURY-TURYSTYKA S.C. Jan Bury Łukasz Bury

BANK PEKAO SA o/Sucha Beskidzka

Nr konta: 10 1240 4878 1111 0010 3526 3648

Tytułem: opłata za pobyt dziecka na kolonii (imię i nazwisko) Zawoja  –  MOPP Knurów 2021; kwota 600 zł

  • 1) całość ww. kwoty przelewem na konto właściciela ośrodka
  • 2) płatność podzielona – przelew plus bon turystyczny

Sposób uregulowania płatności i deklaracja wpłaty wraz z nr bonu wyłącznie kwota na dziecko kolonijne (musi być aktywowany)

……………..zł w formie przelewu – do dnia 30 czerwca
……………..zł w formie bonu turystycznego (bon zrealizuje właścieciel  w porozumieniu z rodzicem podczas pobytu dziecka na kolonii). Koniecznie wpisać wieloliterowe i cyfrowe oznaczenie bonu, co oznacza, że bon jest aktywowany.

 

REGULAMIN  II REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ          „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ” znajduje się w zakładce: KONKURSY.

 FERIE W SZKOLE 2021

MOPP w Knurowie podczas ferii zimowych organizuje w knurowskich szkołach podstawowych półkolonie dla dzieci, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Na półkolonie zapraszają:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

W półkoloniach mogą wziąć udział uczniowie z w/w szkół klas 1-4.
O pierwszeństwie  zapisu decydować będzie kolejność zgłaszania dzieci przez rodziców.

 Półkolonie obejmują:

  1. Opiekę w godzinach 9:00 – 15:00 w każdym z 2 turnusów:

       4.01.2021 – 08.01.2021 (bez świątecznej środy)                                                                                           

      11.01.2021 – 15.01.2021

  2. Zajęcia ruchowe, sportowe, taneczne, plastyczne, rękodzieła.

  3. Jedno wyjście do kina, „Kino Scena Kultura”, wyjście na basen, wyjazd na sanki (pod warunkiem zniesienia obostrzeń)

  4. Obiad płatny w szkole.

Odpłatność za półkolonie obejmuje posiłki i dokonywana jest z góry za cały turnus.

Zapisy w sekretariacie MSP  nr 1,2,6,7,9 (każda szkoła zapisuje wyłącznie swoich uczniów) do dnia 17 grudnia.

Szczegóły zawarte w Regulaminie półkolonii dostępne są w danej placówce w formie  określonej przez dyrektora szkoły.

ZMIANA TRYBU NAUCZANIA W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA I MEN
Z dniem 9 listopada 2020 r. zajęcia z uczniami prowadzone są w trybie zdalnym wg harmonogramu (zakładka: koła zainteresowań).

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.
Noś maseczkę, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Posted in: Bez kategorii
Nagłówek | Menu | Wyjście