Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 580

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

KONKURSY

REGIONALNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ 2023″

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w naszym konkursie.

więcej:

regulamin i załączniki (pobierz)

 

WYNIKI  XIV   REGIONALNEGO KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2022”

GRAND PRIX –  Zespół wokalny „Czelodka” z SP nr 2 Rydułtowy op. Sylwia Jakubiec

SOLIŚCI KLAS 1-3

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Jaśmina Łucka Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach Sylwia Jakubiec, Justyna Cieślik
II MIEJSCE Zuzanna Hojka Szkoła Podstawowa nr 2 Sylwia Jakubiec
    w Rydułtowach  
III MIEJSCE Julia Camean-Wolny Zespół Szkolno-Przedszkolny Magdalena Steczek
    w Międzyrzeczu Górnym Ewa Czupryniak
WYRÓŻNIENIE Milena Da-Via Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Alicja Pastuszka-Koczar
    w Żorach  
WYRÓŻNIENIE Lena Rosikoń Szkoła Podstawowa nr 1 Wioleta Młodzik-
   
 1. A. Mickiewicza w Będzinie
Szczepańska
WYRÓŻNIENIE Milena Dolecka Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 Alina Długosz
   
 1. M. Konopnickiej w Knurowie
 

SOLIŚCI KLAS 4-6

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Karol Cieślik Szkoła Podstawowa nr 2 Sylwia Jakubiec
    w Rydułtowach  
I MIEJSCE Laura Rumpel Miejskie Ognisko Pracy Stafania Stefaniak
    Pozaszkolnej w Knurowie  
II MIEJSCE Emilia Harnasz Zespół Szkolno-Przedszkolny Sylwia Jakubiec
    nr 6 w Rybniku Marcin Harnasz
II MIEJSCE Julia Lewandowska SP nr 45 w Bytomiu Małgorzata Nowak
III MIEJSCE Karolina Kłoda Zespół Szkolno-Przedszkolny Magdalena Steczek
    w Międzyrzeczu Górnym Ewa Czupryniak
III MIEJSCE Amelia Sobierajska Miejskie Ognisko Pracy Stafania Stefaniak
    Pozaszkolnej w Knurowie  
WYRÓŻNIENIE Nadia Wolner Zespół Szkolno-Przedszkolny Sylwia Jakubiec
    w Połomii Aleksandra Wolner
WYRÓŻNIENIE Zofia Kurcok Szkoła Postawowa  w  Bełku Mira Tryzna
WYRÓŻNIENIE Alysja Szymańska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Beata Mazurek
    W Knurowie  
WYRÓŻNIENIE Julia Gabryś Miejskie Ognisko Pracy Beata Mazurek
    Pozaszkolnej w Knurowie  
WYRÓŻNIENIE Dymytrashchuk IIIia SP nr 7 Orzesze Gardawice Anna Kamyk

SOLIŚCI 7-8

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Gabriela Żelazo Szkoła Podstawowa nr 15 Alicja Pastuszka-Koczar
    w Żorach  
II MIEJSCE Lilianna Zientek POPP przy SP nr 2 w Świerklanach Maria Skrobol
III MIEJSCE Radosław Wilczok Szkoła Podstawowa nr 2 Sylwia Jakubiec
    w Rydułtowach  
III MIEJSCE Karolina Wypych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Beata Mazurek
    w Knurowie  

ZESPOŁY WOKALNE I WOKALNO-INSTRUMENTALNE 1-3

MIEJSCE NAZWA ZESPOŁU  PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Czwóreczki Mini SP nr 4 Rydułtowy Joanna Solich
       
WYRÓŻNIENIE Synkopki Miejska Szkoła Podststawowa  
    z Oddziałami integracyjnymi nr 2 Beata Wapińska
    im K.Miarki w Knurowie  

ZESPOŁY WOKALNE 4-8

MIEJSCE NAZWA ZESPOŁU  PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Grosik SP nr 4 Rydułtowy Stefan Drożdżok
WYRÓŻNIENIE Tęcza Miejskie Ognisko Pracy Beata Mazurek
    Pozaszkolnej w Knurowie  
WYRÓŻNIENIE Zespół Wokalny SP nr 4 w ZSO nr 4 Beata Borycka
    im Piastów Śląskich w Gliwicach Anna Kwiatkowska
WYRÓŻNIENIE Czwóreczki     SP nr 4 Rydułtowy Joanna Solich

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE 4-8

MIEJSCE NAZWA ZESPOŁU PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Kropeczki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Stefan Drożdżok
    w Rydułtowach  
WYRÓŻNIENIE Mezzoforte Zespół Szkół Specjalnych Karina Sznura
    w Pyskowicach Iwona Henel
 
  Artur Pietruszewski

CHÓRY

MIEJSCE NAZWA ZESPOŁU  PLACÓWKA OPIEKUN
I MIEJSCE Gaudeo Powiatowe Ognisko Pracy Maria Skrobol
    Pozaszkolnej przy SP nr 1 i 2  
    w Świerklanach  
II MIEJSCE Gaudeo Mini Powiatowe Ognisko Pracy Maria Skrobol
    Pozaszkolnej przy SP nr 1  
    w Świerklanach  
III MIEJSCE Parole Melodiche SP w Suszcu Alicja Pastuszka-Koczar

XIV   REGIONALNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2022”

ORGANIZATORZY:
 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie
CELE:
 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z popularną i artystyczną literaturą muzyczną,
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego,
 • konfrontacja dokonań młodych artystów, prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta.
 UWAGI ORGANIZACYJNE:
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w placówkach oświatowych.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8
 • zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 1 – 3 (przy dużej ilości grup możliwy jest podział na wokalne i wokalno-instrumentalne)
 • chóry
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 2. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń.
 4. Należy przygotować jedną piosenkę zaśpiewaną  w języku polskim (z wyłączeniem piosenek patriotycznych).
 5. Terminy :
 • 10. 2022 r.– ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 11.2022r  – opublikowanie kolejności na stronie internetowej
 • 15-16.11.2022r. – dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów
 • 11.2022r. –  podsumowanie konkursu , ogłoszenie  wyników wraz z koncertem laureatów

 Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie  internetowej:

www.zsp2.knurow.edu.pl

 1. W celu uniknięcia niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (komputerowo lub pismem drukowanym)

Klauzulę informacyjną oraz zgody podpisane odręcznie można wysłać wraz z kartką zgłoszeniową  lub dostarczyć w dniu przesłuchań.

 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.
 2. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród. Nagrody będzie można odebrać  w DK w Knurowie.

Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

Pytania również można kierować na adres:

beatamazurek@wp.pl

Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres email:  konkursspiewackazdymoze@wp.pl

MIEJSKI KONKURS MITOLOGICZNY 2022

dla uczniów klas V szkół podstawowych

 1. Organizator konkursu: MSP 9 i MOPP.
 2. Cele konkursu.
 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną.
 • Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołam
 • Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności innym uczniom.
 • Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.
 1. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2022r.
 2. W konkursie biorą udział uczniowie kl. V szkół podstawowych.
 3. Zakres wiedzy obejmuje materiał z zakresu mitologii ( J. Parandowski oraz podręczniki  i ćwiczenia do  historii i j. polskiego dla klasy IV i V).
 1. Każda szkoła typuje po dwóch uczniów z klas piątych.
 2. Każdy uczeń otrzymuje kartę z zadaniami.
 3. Uczniowie rozwiązują zadania w czasie 45 minut.
 4. Konkurs rozpoczyna się o godz. 11.00 w MSP 9.
 5. W skład komisji sprawdzającej wejdą nauczyciele -opiekunowie uczniów.
 6. Po sprawdzeniu prac ogłoszone zostaną wyniki. W przypadku uzyskania przez   uczniów takiej samej najwyższej liczby punktów przewidywana jest dogrywka
 7. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik  pamiątkowy dyplom.
 8. Wszelkie sprawy, które nie są uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 9. Zgłoszenia uczestników prosimy kierować do MSP 9 (tel. 235-27-65) lub do MOPP  (tel. 235-27-13). Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2022r.
 10. Dodatkowych informacji udziela mgr Iwona Maślanka -organizatorka konkursu.

XXVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 2022

 Aleksander Tarnawski  ps. Upłaz urodził się 8 stycznia 1921 roku w Słocinie na terenie dzisiejszej Rzeszowszczyzny. Był ostatnim z 316 Cichociemnych, oficerem Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

W młodości ukończył gimnazjum w Chorzowie, następnie rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego. 26 października 1939 roku wraz z innymi uchodźcami uciekającymi przed wojną, przekroczył granicę polsko-węgierską. Skierowano go do obozu dla uchodźców, po opuszczeniu którego przedostał się do Francji. Zgłosił się tam do WKU i został przydzielony do I batalionu I Dywizji Grenadierów. W 1940 roku szkolił się w  Camp de Coëtquidan, w którym dowódcą był gen. Stanisław Maczek. Następnie został skierowany do Wielkiej Brytanii, gdzie trafił do Szkoły Podchorążych Broni Pancernej w Crawford. Uzyskał tam stopień kaprala. Służył w 16 Brygadzie Pancernej i I Dywizji Pancernej. Został zaprzysiężony na rotę AK i  przeniesiony do Szkocji. W 1943 roku zaproponowano mu przerzut do Polski. Dwudziestodwuletni wówczas Aleksander bez wahania się zgodził. Zaczął intensywne szkolenie dla Cichociemnych. 16 czerwca w 1944 z terytorium Włoch, wystartował samolot, na pokładzie którego znalazł się Aleksander Tarnawski razem z kolegami: Marianem Kuczyński ps. Zwrotnica, Stefanem Górskim ps. Brzeg, Gustawem Heczko ps. Skorpion. Młodzi żołnierze zostali zrzuceni w Baniosze nieopodal Warszawy na  placówkę „Kanapa”. W maju 1944 roku ppor. Tarnawski został przydzielony jako oficer do 3 kompanii 7 Batalionu 77 Pułku Piechoty AK Podokręgu Nowogródek AK,  w sile ok. 700 żołnierzy, dowodzonego przez Cichociemnego Jana Piwnika ps. Ponury. Żołnierze z jego  placówki zwalczali sowiecką partyzantkę, ppor. Aleksander Tarnawski szkolił też żołnierzy AK i brał udział w dużych akcjach dywersyjnych, produkował miny i materiały wybuchowe.

Po zakończeniu II  wojny światowej pracował  w Polskim Radiu w Warszawie, potem w kopalni w Rudzie Śląskiej. W 1947 roku  wyjechał do Gliwic, gdzie dokończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej i rozpoczął pracę zawodową. Najpierw na Politechnice Śląskiej, potem  w Instytucie Metali Nieżelaznych, a następnie w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb. Przez lata ukrywał fakt, iż jest jednym z ostatnich Cichociemnych, ujawnił się dopiero w latach 70-tych. 19 lipca 2015 roku otrzymał awans na stopień kapitana, 16 lipca 2018 na majora. Został również patronem jednostki GROM. Wraz z jej żołnierzami w wieku 93 lat skoczył po raz ostatni w tandemie, ze spadochronem z wysokości 2 km.

Zmarł 4 marca 2022 roku w Gliwicach w wieku 101 lat i został pochowany w Bielsku – Białej.  Prezydent RP Andrzej Duda w liście odczytanym podczas pogrzebu podkreślił, iż żegna „wspaniałego patriotę czasów wojny i pokoju, który był wzorem dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego”. Mjr Tarnawski został też pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika i otrzymał  Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Mjr. Aleksandra Tarnawskiego uhonorowano wieloma odznaczeniami: czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem “Pro Patria”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a  w 2019 r. także  Buzdyganem za „przekazywanie następnym pokoleniom, na czym polega ciche bohaterstwo”.

Mjr Aleksander Tarnawski propagował tradycje patriotyczne wśród młodzieży i pozostawił naszemu pokoleniu przesłanie. Wyjaśnił, jak należy postrzegać współczesny patriotyzm: „Patriotyzm dla mnie polega na ciężkiej codziennej pracy, na zwiększaniu majątku narodowego, bo nie liczy się, ile tam trupów było, tylko ważność państwa każdego i jego znaczenie zależy od tego, ile ma milionów czy miliardów euro, dolarów czy innej waluty na koncie. To jedyny wskaźnik ważności państwa i jego potęgi”. Umierając zamknął epokę pięknego pokolenia, któremu zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę.

 II REGIONALNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ” 2021

 Organizatorzy:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie
 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

 Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej,
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego,
 • propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i kultury  na szlaku,
 • prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich,
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta,

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w placówkach oświatowych.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 1 – 3

(przy dużej ilości grup możliwy jest podział na wokalne i wokalno-instrumentalne)

 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8.
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 2. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń
 2. Należy przygotować jedną piosenkę turystyczna w szerokim tego słowa znaczeniu:  turystyczna, szanty, harcerska itp. (z wyłączeniem piosenek patriotycznych), zaśpiewaną  w języku polskim.
 1. Terminy :
 • 30.04. 2021 r. -ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 17 .05.2021 r. - ogłoszenie wyników wraz z prezentacją laureatów  odbędzie się online za pomocą strony internetowej  ZSP  2 w Knurowie   oraz pozostałych stron, o których mowa w zgodzie na wykorzystanie wizerunku dziecka   www.zsp2.knurow.edu.pl
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.
 1. Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854
 2. Pytania również można kierować na adres:  beatamazurek@wp.pl  lub  elap7@op.pl

11. Udział w konkursie należy zgłosić poprzez:

a) wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA /załącznik nr 1/ oraz WSZELKICH ZGÓD /załącznik nr 2, 3 i 4/ oraz wysłanie ich w formie scanu bądź zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:  piosenkaturystyczna@wp.pl z dopiskiem w tytule wiadomości  „II Regionalny Konkurs Piosenki Turystycznej”.                                                                                                                                              Załączniki do pobrania na stronie: www.zsp2.knurow.edu.pl w zakładce: ZESPÓŁ WOKALNY MOPP.

b) wysłanie pracy konkursowej – fimiku nagranego w układzie panoramicznym  (poziomym) za pomocą usługi wetransfer.com  na adres e-mail piosenkaturystyczna@wp.pl lub linku z piosenką zamieszczoną  na www.youtube.com  na adres e-mail piosenkaturystyczna@wp.pl

Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania:  montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Nagrania niezgodne z regulaminem będą dyskwalifikowane.

 

XII  REGIONALNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2019”

Kolejność przesłuchań uczestników festiwalu podana na stronie:

http://www.zsp2.knurow.edu.pl/zespol-wokalny-mopp/konkurs-spiewac-kazdy-moze.html

Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z popularną i artystyczną literaturą muzyczną,
 • popularyzacja muzyki rodzimej,
 • konfrontacja dokonań młodych artystów,
 • przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta.

Uwagi organizacyjne:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8), działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalne i  wokalno – instrumentalne 1 – 3
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8
 • chóry
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń.

Należy przygotować jedną piosenkę  zaśpiewaną  w języku polskim.

 1. Terminy zgłoszeń  i miejsce występów
 • 11.2019 r. – ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 11. 2019 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań
 • 20-21.11.2019 r. - dzień przesłuchań
 • 05.12.2019 r. - koncert laureatów.
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 1. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 1. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (komputerowo lub pismem drukowanym).
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Werdykt jury jest nieodwołalny.

 1. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

 1. Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród.  Nagrody będzie można odebrać  w Domu Kultury  w Knurowie.

Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

 

Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres email: konkursspiewackazdymoze@wp.pl

lub przesłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  ul. Kilińskiego 6,
44-193 Knurów

Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

Karta zgłoszeniowa

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2019”

 1. Nazwa placówki /nr telefonu ………………………………………………………………………………..
 1. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………………..
 1. Nazwa zespołu /solista/ ……………………………………………………………………………………….
 1. Kategoria ………………………………………………………………………………………………………………

5. Repertuar…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ilość występujących………………………………………………………………………………………………
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne…………………………………………………………………….
 1. Sugerowana data i godzina występu ………………………………………………………………………..

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w mediach (internet, prasa) imienia i nazwiska dziecka, zdjęć, filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki „Śpiewać Każdy Może 2019”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek uczestnika konkursu będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z organizacją przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów.

 

………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA

 I  REGIONALNY  KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ”

Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej,
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego,
 • propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i kultury  na szlaku,
 • prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich,
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta.

 UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich gimnazjum działających w placówkach oświatowych.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 3G
 • zespoły wokalne 4 – 6
 • zespoły wokalne 7-3G
 • zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 1 – 3
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 6
 • zespoły wokalno – instrumentalne 7-3G
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 2. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 zgłoszenia.
 4. Należy przygotować jedną piosenkę turystyczną w szerokim tego słowa znaczeniu (turystyczna, szanty, harcerska) zaśpiewaną  w języku polskim.
 1. Terminy :
 • 03. 2019 r.– ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 03.2019 r. – opublikowanie kolejności przesłuchań na stronach internetowych
 • 21-22.03.2019 r. – dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów
 • 04.2019r. –  podsumowanie konkursu , ogłoszenie  wyników wraz z koncertem laureatów.

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

 www.msp4.knurow.edu.pl

www.msp6.edu.pl

www.mopp.knurow.edu.pl

 1. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań, wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (komputerowo lub pismem drukowanym).
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.

10. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

11. Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród. Nagrody będzie można odebrać  w DK w Knurowie.

12. Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

13. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl  lub  elap7@op.pl

14. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się: w Domu Kultury w Szczygłowicach,

               44-193 Szczygłowice-Knurów, ul. Górnicza 1, tel. 332-63-84, fax 322-63-85

15. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres email:  piosenkaturystyczna@wp.pl

            lub MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  ul. Kilińskiego 6 44-193 Knurów

Karta zgłoszeniowa „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ ”

 1. Nazwa placówki /nr telefonu …………………………………………………………………………………

                                                              ……………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………………….
 1. Nazwa zespołu /solista/ …………………………………………………………………………………………..
 1. Kategoria ………………………………………………………………………………………………………………….

     (w przypadku gdy w zespole są dzieci z różnych kategorii wiekowych proszę o podanie ilości dzieci z poszczególnych klas )

           klasy ……………………………………………………………………………………

           klasy……………………………………………………………………………………..

          klasy …………………………………………………………………………………….

 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 1. Ilość występujących…………………………………………………………………………………………………
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne………………………………………………………………………
 1. Sugerowana data i godzina występu …………………………………………………………………………..

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w mediach (internet, prasa) imienia i nazwiska dziecka, zdjęć, filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki „Powędruj z piosenką”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek uczestnika konkursu będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z organizacją przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów.

………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA

XI  REGIONALNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2018″

 Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

  Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z popularną i artystyczną literaturą muzyczną,
 • popularyzacja muzyki rodzimej,
 • konfrontacja dokonań młodych artystów,
 • przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8), działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 1 – 3
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalno – instrumentalne 1 – 3
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8
 • chóry
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń. Należy przygotować jedną piosenkę zaśpiewaną  w języku polskim.
 1. Terminy zgłoszeń  i miejsce występów.
 • 31.10.2018r. – ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 09. 11.2018 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań
 • 20 – 21.11.2018 r. – dzień przesłuchań
 • 14.12.2018 r. – koncert laureatów godz. 12.00

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

www.msp4.knurow.edu.pl

www.mopp.knurow.edu.pl

 1. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (kartę prosimy wypisać komputerowo lub pismem drukowanym).
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.
 1. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza uczestników.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

Pytania również można kierować na adres:   beatamazurek@wp.pl

Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres email:  konkursspiewackazdymoze@wp.pl

lub MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  ul. Kilińskiego 6   44-193 Knurów

Karta zgłoszeniowa

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2018”

 1. Nazwa placówki /nr telefonu ……………………………………………………………………………………

                                                        

                                                                         ……………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwa zespołu /solista/ …………………………………………………………………………………………….

 

 1. Kategoria ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Repertuar …………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ilość występujących…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wymagania techniczne i organizacyjne………………………………………………………………………

 

 1. Sugerowana data i godzina występu …………………………………………………………………………..

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w mediach (internet, prasa) imienia i nazwiska dziecka, zdjęć, filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki „Śpiewać Każdy Może 2018”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek uczestnika konkursu będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z organizacją przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów.

………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA

KONKURS SZACHOWY

organizowany dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 14 czerwca – czwartek w godz. 16.00-18.00 w budynku MSP 6 (sala 9) Knurów, ul. Batorego 5.
WYNIKI:

I miejsce   MIKOŁAJ ADAMCZYK MSP nr 9 w Knurowie
II miejsce  ANTONI LATKO MSP nr 9 w Knurowie

 

XV  WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ

DROGA DO GWIAZD PRZEZ GIMNAZJUM

Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4

Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży poprzez zapoznanie z popularną  i artystyczną literaturą muzyczną,
 • popularyzacja muzyki rodzimej,
 • aktywizacja zespołów szkolnych do prezentacji piękna i bogactwa kultury  swoich środowisk,
 • konfrontacja dokonań zespołów wokalnych,
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta,
 • zachęcanie do wspólnego muzykowania.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych (II i III), solistów i zespołów, działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • chóry a’cappela
 • zespoły wokalne
 • zespoły wokalno-instrumentalne
 • soliści
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 5 zgłoszeń.
 2. Należy przygotować jedną piosenkę zaśpiewaną  w języku polskim.
 3. Terminy zgłoszeń:
 • 05.03.2018 r. – ostateczny termin zgłoszeń,
 • 19.03.2018 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań,
 • 22.03.2018 r. – dzień przesłuchań,
 • 06.04.2018 r. - koncert laureatów (nagród nie odsyłamy – do odebrania w MOPP).

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

www.msp4.knurow.edu.pl

www.mopp.knurow.edu.pl

 

 1. Rozpoczęcie konkursu – godzina zostanie podana telefonicznie.

      Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie     informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę  zgłoszeniową.

 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Werdykt jury jest nieodwołalny.

 1. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

 1. Szczegółowe informacje  na temat konkursu udziela  Pani Beata  Mazurek – tel. 330-41-20.
 2. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl
 3. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Kilińskiego 6 44-193 Knurów 3

lub na email:  konkursdrogadogwiazd@wp.pl

 

Karta zgłoszeniowa

 DROGA DO GWIAZD PRZEZ GIMNZJUM 2018r

 

 1. Nazwa placówki /nr telefonu …………………………………………………………………………………

 

                                                                    ……………………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwa zespołu /solista/ …………………………………………………………………………………………..

 

 1. Repertuar………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                      ………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Ilość występujących…………………………………………………………………………………………………


 1. Wymagania techniczne i organizacyjne………………………………………………………………………

 

 1. Sugerowana data i godzina występu …………………………………………………………………………..

 

Szkoła lub placówka musi mieć zgodę rodziców na udział dzieci w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum” oraz na wykorzystanie ich danych i wizerunku na potrzeby konkursu (informacja o laureatach do prasy, radia oraz na stronę internetową organizatora).

 

 

 

Nagłówek | Menu | Wyjście