Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

KONKURSY

 II REGIONALNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

„POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ”

 Organizatorzy:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie
 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

 Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej,
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego,
 • propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i kultury  na szlaku,
 • prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich,
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta,

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w placówkach oświatowych.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 1 – 3

(przy dużej ilości grup możliwy jest podział na wokalne i wokalno-instrumentalne)

 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8.
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 2. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń
 2. Należy przygotować jedną piosenkę turystyczna w szerokim tego słowa znaczeniu:  turystyczna, szanty, harcerska itp. (z wyłączeniem piosenek patriotycznych), zaśpiewaną  w języku polskim.
 1. Terminy :
 • 30.04. 2021 r. -ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 17 .05.2021 r. - ogłoszenie wyników wraz z prezentacją laureatów  odbędzie się online za pomocą strony internetowej  ZSP  2 w Knurowie   oraz pozostałych stron, o których mowa w zgodzie na wykorzystanie wizerunku dziecka   www.zsp2.knurow.edu.pl
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.
 1. Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854
 2. Pytania również można kierować na adres:  beatamazurek@wp.pl  lub  elap7@op.pl

11. Udział w konkursie należy zgłosić poprzez:

a) wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA /załącznik nr 1/ oraz WSZELKICH ZGÓD /załącznik nr 2, 3 i 4/ oraz wysłanie ich w formie scanu bądź zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:  piosenkaturystyczna@wp.pl z dopiskiem w tytule wiadomości  „II Regionalny Konkurs Piosenki Turystycznej”.                                                                                                                                              Załączniki do pobrania na stronie: www.zsp2.knurow.edu.pl w zakładce: ZESPÓŁ WOKALNY MOPP.

b) wysłanie pracy konkursowej – fimiku nagranego w układzie panoramicznym  (poziomym) za pomocą usługi wetransfer.com  na adres e-mail piosenkaturystyczna@wp.pl lub linku z piosenką zamieszczoną  na www.youtube.com  na adres e-mail piosenkaturystyczna@wp.pl

Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania:  montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Nagrania niezgodne z regulaminem będą dyskwalifikowane.

 

XII  REGIONALNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2019”

Kolejność przesłuchań uczestników festiwalu podana na stronie:

http://www.zsp2.knurow.edu.pl/zespol-wokalny-mopp/konkurs-spiewac-kazdy-moze.html

Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z popularną i artystyczną literaturą muzyczną,
 • popularyzacja muzyki rodzimej,
 • konfrontacja dokonań młodych artystów,
 • przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta.

Uwagi organizacyjne:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8), działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalne i  wokalno – instrumentalne 1 – 3
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8
 • chóry
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń.

Należy przygotować jedną piosenkę  zaśpiewaną  w języku polskim.

 1. Terminy zgłoszeń  i miejsce występów
 • 11.2019 r. – ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 11. 2019 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań
 • 20-21.11.2019 r. - dzień przesłuchań
 • 05.12.2019 r. - koncert laureatów.
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 1. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 1. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (komputerowo lub pismem drukowanym).
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Werdykt jury jest nieodwołalny.

 1. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

 1. Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród.  Nagrody będzie można odebrać  w Domu Kultury  w Knurowie.

Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

 

Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres email: konkursspiewackazdymoze@wp.pl

lub przesłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  ul. Kilińskiego 6,
44-193 Knurów

Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

Karta zgłoszeniowa

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2019”

 1. Nazwa placówki /nr telefonu ………………………………………………………………………………..
 1. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………………..
 1. Nazwa zespołu /solista/ ……………………………………………………………………………………….
 1. Kategoria ………………………………………………………………………………………………………………

5. Repertuar…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ilość występujących………………………………………………………………………………………………
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne…………………………………………………………………….
 1. Sugerowana data i godzina występu ………………………………………………………………………..

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w mediach (internet, prasa) imienia i nazwiska dziecka, zdjęć, filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki „Śpiewać Każdy Może 2019”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek uczestnika konkursu będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z organizacją przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów.

 

………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA

 I  REGIONALNY  KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ”

Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej,
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego,
 • propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i kultury  na szlaku,
 • prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich,
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta.

 UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich gimnazjum działających w placówkach oświatowych.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 3G
 • zespoły wokalne 4 – 6
 • zespoły wokalne 7-3G
 • zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 1 – 3
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 6
 • zespoły wokalno – instrumentalne 7-3G
 1. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.
 2. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej kategorii.
 3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 zgłoszenia.
 4. Należy przygotować jedną piosenkę turystyczną w szerokim tego słowa znaczeniu (turystyczna, szanty, harcerska) zaśpiewaną  w języku polskim.
 1. Terminy :
 • 03. 2019 r.– ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 03.2019 r. – opublikowanie kolejności przesłuchań na stronach internetowych
 • 21-22.03.2019 r. – dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów
 • 04.2019r. –  podsumowanie konkursu , ogłoszenie  wyników wraz z koncertem laureatów.

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

 www.msp4.knurow.edu.pl

www.msp6.edu.pl

www.mopp.knurow.edu.pl

 1. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań, wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (komputerowo lub pismem drukowanym).
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.

10. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

11. Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród. Nagrody będzie można odebrać  w DK w Knurowie.

12. Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

13. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl  lub  elap7@op.pl

14. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się: w Domu Kultury w Szczygłowicach,

               44-193 Szczygłowice-Knurów, ul. Górnicza 1, tel. 332-63-84, fax 322-63-85

15. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres email:  piosenkaturystyczna@wp.pl

            lub MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  ul. Kilińskiego 6 44-193 Knurów

Karta zgłoszeniowa „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ ”

 1. Nazwa placówki /nr telefonu …………………………………………………………………………………

                                                              ……………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………………….
 1. Nazwa zespołu /solista/ …………………………………………………………………………………………..
 1. Kategoria ………………………………………………………………………………………………………………….

     (w przypadku gdy w zespole są dzieci z różnych kategorii wiekowych proszę o podanie ilości dzieci z poszczególnych klas )

           klasy ……………………………………………………………………………………

           klasy……………………………………………………………………………………..

          klasy …………………………………………………………………………………….

 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 1. Ilość występujących…………………………………………………………………………………………………
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne………………………………………………………………………
 1. Sugerowana data i godzina występu …………………………………………………………………………..

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w mediach (internet, prasa) imienia i nazwiska dziecka, zdjęć, filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki „Powędruj z piosenką”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek uczestnika konkursu będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z organizacją przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów.

………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA

XI  REGIONALNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2018″

 Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

  Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z popularną i artystyczną literaturą muzyczną,
 • popularyzacja muzyki rodzimej,
 • konfrontacja dokonań młodych artystów,
 • przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8), działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 – 3
 • soliści 4 – 6
 • soliści 7- 8
 • zespoły wokalne 1 – 3
 • zespoły wokalne 4 – 8
 • zespoły wokalno – instrumentalne 1 – 3
 • zespoły wokalno – instrumentalne 4 – 8
 • chóry
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń. Należy przygotować jedną piosenkę zaśpiewaną  w języku polskim.
 1. Terminy zgłoszeń  i miejsce występów.
 • 31.10.2018r. – ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
 • 09. 11.2018 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań
 • 20 – 21.11.2018 r. – dzień przesłuchań
 • 14.12.2018 r. – koncert laureatów godz. 12.00

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

www.msp4.knurow.edu.pl

www.mopp.knurow.edu.pl

 1. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową (kartę prosimy wypisać komputerowo lub pismem drukowanym).
 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.
 1. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza uczestników.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854

Pytania również można kierować na adres:   beatamazurek@wp.pl

Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres email:  konkursspiewackazdymoze@wp.pl

lub MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  ul. Kilińskiego 6   44-193 Knurów

Karta zgłoszeniowa

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 2018”

 1. Nazwa placówki /nr telefonu ……………………………………………………………………………………

                                                        

                                                                         ……………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwa zespołu /solista/ …………………………………………………………………………………………….

 

 1. Kategoria ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Repertuar …………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ilość występujących…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wymagania techniczne i organizacyjne………………………………………………………………………

 

 1. Sugerowana data i godzina występu …………………………………………………………………………..

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w mediach (internet, prasa) imienia i nazwiska dziecka, zdjęć, filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki „Śpiewać Każdy Może 2018”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek uczestnika konkursu będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z organizacją przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów.

………………………………………….

PODPIS OPIEKUNA

KONKURS SZACHOWY

organizowany dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 14 czerwca – czwartek w godz. 16.00-18.00 w budynku MSP 6 (sala 9) Knurów, ul. Batorego 5.
WYNIKI:

I miejsce   MIKOŁAJ ADAMCZYK MSP nr 9 w Knurowie
II miejsce  ANTONI LATKO MSP nr 9 w Knurowie

 

XV  WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ

DROGA DO GWIAZD PRZEZ GIMNAZJUM

Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4

Cele:

 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży poprzez zapoznanie z popularną  i artystyczną literaturą muzyczną,
 • popularyzacja muzyki rodzimej,
 • aktywizacja zespołów szkolnych do prezentacji piękna i bogactwa kultury  swoich środowisk,
 • konfrontacja dokonań zespołów wokalnych,
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta,
 • zachęcanie do wspólnego muzykowania.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych (II i III), solistów i zespołów, działających w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego.
 2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • chóry a’cappela
 • zespoły wokalne
 • zespoły wokalno-instrumentalne
 • soliści
 1. Każda placówka może przesłać maksymalnie 5 zgłoszeń.
 2. Należy przygotować jedną piosenkę zaśpiewaną  w języku polskim.
 3. Terminy zgłoszeń:
 • 05.03.2018 r. – ostateczny termin zgłoszeń,
 • 19.03.2018 r. – opublikowanie na stronach internetowych kolejności przesłuchań,
 • 22.03.2018 r. – dzień przesłuchań,
 • 06.04.2018 r. - koncert laureatów (nagród nie odsyłamy – do odebrania w MOPP).

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

www.msp4.knurow.edu.pl

www.mopp.knurow.edu.pl

 

 1. Rozpoczęcie konkursu – godzina zostanie podana telefonicznie.

      Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie     informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę  zgłoszeniową.

 1. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Werdykt jury jest nieodwołalny.

 1. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki,  która zgłasza zespoły.

Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

 1. Szczegółowe informacje  na temat konkursu udziela  Pani Beata  Mazurek – tel. 330-41-20.
 2. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl
 3. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Kilińskiego 6 44-193 Knurów 3

lub na email:  konkursdrogadogwiazd@wp.pl

 

Karta zgłoszeniowa

 DROGA DO GWIAZD PRZEZ GIMNZJUM 2018r

 

 1. Nazwa placówki /nr telefonu …………………………………………………………………………………

 

                                                                    ……………………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwa zespołu /solista/ …………………………………………………………………………………………..

 

 1. Repertuar………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                      ………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Ilość występujących…………………………………………………………………………………………………


 1. Wymagania techniczne i organizacyjne………………………………………………………………………

 

 1. Sugerowana data i godzina występu …………………………………………………………………………..

 

Szkoła lub placówka musi mieć zgodę rodziców na udział dzieci w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum” oraz na wykorzystanie ich danych i wizerunku na potrzeby konkursu (informacja o laureatach do prasy, radia oraz na stronę internetową organizatora).

 

 

 

Nagłówek | Menu | Wyjście