Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Viewing: Październik, 2019

fundacja-jsw-logo

W miesiącach: wrzesień, październik, listopad, projekt zwany przedsięwzięciem pt.”Wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej sezon jesienny” będzie realizowany z darowizny przyznanej przez fundację JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w wysokości17 955,00 zł (plus 1 995,00 zł wkład własny MOPP).

By on 2 października 2019

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie z budżetu miasta. Od dnia 2 grudnia zmiana godzin urzędowania MOPP: środy i piątki czynne 8.00 – 16.00 (pozostałe dni także 8.00 – 16.00). Zimowisko w