Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Viewing: Październik, 2019

bXDCYMvKjUYSJeLEaXR3po8tFeVuVJSZjliOnUINJFL_kLp7fhkbaDCaKH5RJO5McG1CPw0=s170

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie z budżetu miasta.

By on 2 października 2019

W MIESIĄCACH WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD PROJEKT ZWANY PRZEDSIĘWZIĘCIEM PT. „WYCIECZKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SEZON JESIENNY” BĘDZIE REALIZOWANY Z DAROWIZNY PRZYZNANEJ PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI JSW Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU W WYSOKOŚCI 17 955,00 zł (10% wkład własny MOPP).