Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Obraz 009

Koła zainteresowań

W ramach kół zainteresowań  organizowanych przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2018/19 prowadzone są zajęcia okresowe  oraz następujące zajęcia stałe:

L.p. Imię i nazwisko Rodzaj koła Termin zajęć
1. Bielenin – Siedlaczek Wioletta plastyczne (w MSP 9 – klasy I- IV) środa 15.30 – 17.00
2. Cypruch Mirosława sportowe (w hali przy LO- dziewczęta ZS im.I.J.P.) środa 16.00 – 17.45
3. Gardzioła Dorota sportowe (w MSP 6 – szkoły podst. klasy II-III) czwartek 14.30 – 16.00
4. Czardybon Laura teatralne w MSP 2 s.19 czwartek 14.35 – 16.05
5. Klof Janusz sportowe (dla uczniów klas V-VIII w MSP 7 środa 16.15 – 17.45
6. Łukaszczuk Mariusz sportowe (ZSZ nr 2) środa 15.00 – 17.30
7. Mazurek Beata muzyczne (w MSP 4 dla uczniów kl. IV-VIII) poniedziałek 16.30 – 17.15           środa 15.45 -17.15
8. Stefania Stefaniak muzyczne (w MSP 7 – szkoły podstawowe czwartek 14.45 – 16.15
9. Szymkiewicz Justyna krajoznawczo – turyst. (uczniowie MSP2) sobota 15X, 6X, 17XI
10. Przerwa Barbara krajoznawczo – turyst. (uczniowie MG1) sobota 15.X, 6X, 17XI
11. Alczyńska Sylwia język angielski (w MSP 1 kl. III – IV) wtorek 16.00 -17.30
12. Katarzyna Szwarczyńska krajoznawczo-turyst.(uczniowie MSP7) sobota 29.IX, 27.X, 17.XI

Pozostali nauczyciele zatrudnieni okresowo w MOPP w Knurowie jako instruktorzy kół krajoznawczo – turystycznych:

Małgorzata Skrzypek  – uczniowie MSP 1

Jolanta Bazydło – uczniowie MSP 3

Joanna Kapuśniak – uczniowie MSP 4

Kirszensztejn Mirosław – uczniowie MSP 7

Barbara Lisowska – uczniowie MSP 7

Mirella Stolarczyk – uczniowie MSP 9

Katarzyna Szwarczyńska – uczniowie Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Dawid Szymała – uczniowie Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego

Koło filozoficzne z elementami logiki dla uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzi pani Marzena Krasoń – Kapłanek w soboty od godz. 9 00 do godz. 12.30 w Zespole Szkół  im. I.J. Paderewskiego w Knurowie .

Dzieci i młodzież knurowskich szkół mogą korzystać bezpłatnie z zajęć w wybranej przez siebie szkole.

Wyjazdy jednodniowe w soboty od godz. 8.00 – 16.00 – terminy i miejsca wycieczek znajdują się w zakładce wycieczki.