Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Obraz 009

Koła zainteresowań

W ramach kół zainteresowań  organizowanych przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2019/20 prowadzone są zajęcia okresowe  oraz  zajęcia stałe dla uczniów knurowskich szkół:

L.p. Imię i nazwisko Rodzaj koła Termin zajęć
1. Bielenin – Siedlaczek Wioletta plastyczne: w MSP 9 kl. I – V wtorek 15.15 – 16.45
2. Cypruch Mirosława sportowe: w hali budynku LO (Zespół Szkół I.J.P.) środa 16.00 – 17.45
3. Gardzioła Dorota sportowe: w MSP 6  kl. II-III poniedziałek 15.15 – 16.45
4. Czardybon Laura teatralne: w MSP 2 kl. IV – VIII wtorek 13.45 – 15.15
5. Klof Janusz sportowe: w MSP 7 klasy V-VIII wtorek 15.45 – 17.15
6. Łukaszczuk Mariusz sportowe: w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 piątek 14.50 – 16.20         
7. Mazurek Beata muzyczne: w MSP 4 (ZSP nr 2) kl. IV-VIII środa 15.45 -17.15
8. Stefania Stefaniak muzyczne: w MSP 7 kl. I – IV poniedziałek 13.45 – 16.00
9. Rapacz Dorota język angielski „na wesoło”: w MSP 4 kl. IV – VI środa 16.00 – 17.30
10. Alczyńska Sylwia język angielski „na wesoło”: w MSP 1 kl. II – III wtorek 15.30 -17.00
11. Żydek – Tomecka Aleksandra teatralne: w budynku LO (Zespół Szkół I.J.P.)
12. Krasoń-Kapłanek Marzena koło filozoficzne (Zespół Szkół I.J.P.)
 13. Kowalska Aneta sportowe: w budynku LO (Zespół Szkół I.J.P.)

Pozostali nauczyciele zatrudnieni okresowo w MOPP w Knurowie jako instruktorzy kół krajoznawczo – turystycznych:

Małgorzata Skrzypek  – uczniowie MSP 1

Iza Kirszensztejn – uczniowie MSP 2

Jolanta Bazydło – uczniowie MSP 3

Joanna Kapuśniak – uczniowie MSP 4

Bogumiła Lesiak – uczniowie MSP 6

Kirszensztejn Mirosław – uczniowie MSP 7

Barbara Lisowska – uczniowie MSP 7

Mirella Stolarczyk – uczniowie MSP 9

Katarzyna Szwarczyńska – uczniowie Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Monika Wróbel – uczniowie Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Dawid Szymała – uczniowie Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego

Mirosław Gmyz – uczniowie Zespół Szkół Specjalnych

Dzieci i młodzież knurowskich szkół mogą korzystać bezpłatnie z zajęć w wybranej przez siebie szkole.

Wyjazdy jednodniowe w soboty od godz. 8.00 – 16.00 – terminy i miejsca wycieczek w zakładce wycieczki.