Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Obraz 009

Koła zainteresowań

Od 27 marca wszystkie zajecia pozalekcyjne odbywają się zdalnie, z wyjątkiem zajęć plastycznych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zajęć wokalnych z solistami.

W ramach kół zainteresowań  organizowanych przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2020/21 prowadzone są zajęcia okresowe  oraz  zajęcia stałe dla uczniów knurowskich szkół:

L.p. Nazwisko i imię  Rodzaj koła Termin zajęć
1. Adamczuk Wioletta plastyczne: w MSP 9 kl. I – VI wtorek 15.15 – 16.45
2. Cypruch Mirosława sportowe: w hali budynku LO (ZS im. I.J.P.) wtorek 16.00 – 17.30
3. Jagieniak Alicja sportowe: w MSP 1  kl. II-III czwartek 13.50 – 15.20
4. Czardybon Laura teatralne: w MSP 2 kl. IV – VIII wtorek 14.30 – 16.00
5. Klof Janusz sportowe: w MSP 7 klasy V-VIII wtorek 16.30 – 18.00
6. Szymkiewicz Joanna plastyczne: w MSP 2 klasy II – III czwartek 11.45 – 13.15        
7. Mazurek Beata muzyczne: w MSP 4 (ZSP nr 2) kl. IV-VIII poniedziałek 14.30 -16.00
8. Stefania Stefaniak muzyczne: w MSP 7 kl. I – IV wtorek 13.45 – 16.10
9. Rapacz Dorota język angielski „na wesoło”: w MSP 4 kl. IV – VI piątek 15.05 – 16.35
10. Alczyńska Sylwia język angielski „na wesoło”: w MSP 1 kl. II – III wtorek 15.15 -16.50
11. Płonka Elżbieta plastyczne: w MSP 6 (ZSP nr 3) piątek 13.50 – 15.20
12. Mandalka Joanna informatyczne: w MSP 9: kl. II wtorek 12.50 – 14.20
 13. Krasoń-Kapłanek Marzena  koło filozoficzne: w sali budynku LO (ZS I.J.P.)  wtorek 14.05 – 16.05

Pozostali nauczyciele zatrudnieni okresowo w MOPP w Knurowie jako instruktorzy kół krajoznawczo – turystycznych:

Ochmański Arkadiusz  – uczniowie MSP 1

Kirszensztejn Iza – uczniowie MSP 2

Jolanta Bazydło – uczniowie MSP 3

Joanna Kapuśniak – uczniowie MSP 4

Dorota Gardzioła – uczniowie MSP 6

Kirszensztejn Mirosław – uczniowie MSP 7

Iwona Krzysztofik – Nachman – uczniowie MSP 9

Szwarczyńska Katarzyna – uczniowie Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Szymała Dawid – uczniowie Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego

Gmyz Mirosław  – uczniowie Zespół Szkół Specjalnych

Dzieci i młodzież knurowskich szkół mogą korzystać bezpłatnie z zajęć w swojej szkole (na czas pandemii).

Wyjazdy jednodniowe w soboty od godz. 8.00 – 16.00 – terminy i miejsca wycieczek w zakładce wycieczki.

Nagłówek | Menu | Wyjście