Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

FERIE 2017 – WYCIECZKA DO MIASTECZKA TWINPIGS

By on 14 grudnia 2016

GORĄCA OFERTA NA ZIMOWY DZIEŃ

Wycieczka dla dzieci knurowskich szkół od I klasy szkoły podstawowej, również dla gimnazjalistów, do Miasteczka TWINPIGS w Żorach w dniu 25.01.2017 r.

Zbiórka godz. 900 na parkingu, odjazd ok. 915 przy kościele M. B. Cz., powrót ok. godz. 1515

Koszt biletu wstępu 25,00 zł. Prowiant we własnym zakresie (możliwość zakupienia posiłku na miejscu). Niektóre atrakcje do wyboru płatne, np. rzuty do tarczy.
Przejazd ufundowany przez MOPP (z budżetu miasta). Opiekę sprawować będą nauczyciele szkół. Dzieci są ubezpieczone.

W programie przewidziano następujące atrakcje:

  • warsztaty manualne, warsztaty literackie, tworzenie komiksu
  • kino 5 D, kula parowa, spotkanie ze zwierzętami
  • pokazy kowbojskie, tajemnicze podziemie
  • opowieści o życiu i kulturze Indian Ameryki Północnej

Dzieci przynoszą pieniądze dopiero w dniu wyjazdu.

Uzupełnione zgody rodziców należy dostarczyć najpóźniej 23 stycznia br. Wzór zgody poniżej:

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ
 PRZEZ MIEJSKIE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KNUROWIE

imię i nazwisko rodzica / opiekuna/………………………………………………………………………………

adres …………………………………………………………………………………………………….

telefon ..………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział syna /córki ………………………………………………………………………………..

PESEL dziecka……………………………………..  szkoła…………    klasa………

w wycieczce ……………………………………….,  która odbędzie się w dniu …………………………….
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/ córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/ opiekunowie chcą przekazać

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę zgody na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w lokalnych mediach i na stronie internetowej
w celu promowania imprezy i akcji organizowanych przez MOPP.

…………………………                                                                                            …………………………………….

data                                                                                                                     podpis rodzica /opiekuna
_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Bez kategorii, wycieczka
Nagłówek | Menu | Wyjście