Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Faktury za pobyt dzieci na koloniach. Prezentacja pogody podczas wycieczki do TV Silesia w Katowicach.

By on 26 września 2016

Faktury za pobyt dziecka w Rajczy  i za pobyt w Poddąbiu oraz zaświadczenia dyrektora MOPP do odbioru codziennie od 8.00 do 16.00 (w piątki do 14.00).

Proszę odebrać płytki z nagraniami swoich dzieci, które prezentowały indywidualnie pogodę w TV Silesia w dniu 28 lipca. Płytki do odebrania w MOPP w dniu 1 i 2 września w godzinach 8.00 – 12.00 lub od 5 września  codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 (w piątek do 14.00). Można umówić się telefonicznie.

 Dyrektor placówki Jolanta Leśniowska

Posted in: kolonie